Pusat Fizik Zarah Kebangsaan

MALAYSIA

Pusat Fizik Zarah Kebangsaan (NCPP) ditubuhkan untuk memudahkan dan menumpukan kerjasama ilmiah dan penyelidikan dalam bidang fizik zarah di Malaysia.

NCPP berurusan dengan bidang-bidang penyelidikan utama berikut: fizik zarah eksperimen dan teori; fizik tenaga tinggi; teori kerelatifan am dan pengesan graviti; analisis data fizik zarah; pengkomputeran berprestasi tinggi dan perbincangan metafizik.

Aktiviti Akan Datang

NCPP sering mengadakan program jangkauan. Ini merangkumi pelbagai seminar, persidangan, dan bengkel yang diadakan di seluruh negara.

Eksperimen & Kolaborasi

Kerja kami berdasarkan eksperimen pada pemecut zarah bertenaga tinggi. Anggota NCPP berkolaborasi dan mengambil bahagian dalam eksperimen antarabangsa berikut;

CMS

Eksperimen Compact Muon Solenoid (CMS) melibatkan pengesan yang digunakan dalam pemecut zarah Large Hadron Collider (LHC) untuk Organisasi Eropah untuk Penyelidikan Nuklear (CERN) yang berpusat di Geneva, Switzerland.

COMET

Eksperimen Coherent Muon to Electron Transition (COMET) adalah kolaborasi antarabangsa yang berpusat di Kompleks Penyelidikan Pemecut Proton Jepun (J-PARC) di Tokai, Jepun.

BELLE-II

Eksperimen Belle-II menggunakan alat pengesan zarah serbaguna di peranti pelanggaran zarah SuperKEKB di Makmal Penyelidikan Organisasi Penyelidikan Tenaga Tinggi Jepun (KEK) yang berpusat di Tsukuba, Jepun.

ZEUS

Pengesan ZEUS digunakan dalam peranti pelanggaran elektron-proton Pemecut Cincin Hadron-Elektron (HERA) di makmal DESY di Hamburg, Jerman.

Ahli & Penyelidik