National Centre for Particle Physics
Pusat Fizik Zarah Kebangsaan
Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia

 

 

 

 

ZEUS merupakan eksperimen yang telah dijalankan di pelanggar elektron-proton HERA di DESY di Hamburg, Jerman. Ia telah berakhir tahun 2007.

 

Kajian pengeluaran baryon telah dijalankan oleh NCPP daripada data peninggalan ZEUS.