National Centre for Particle Physics
Pusat Fizik Zarah Kebangsaan
Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia

 

 

 

 

Di batasan astrofizik/kosmologi, di antara lain, carian gelombang radio daripada tindakbalas jirim gelap adalah dijalankan.