National Centre for Particle Physics
Pusat Fizik Zarah Kebangsaan
Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia

 

 

 

 

Fizik zarah mengkaji batu-bata asas yang membina alam semesta.

Particle physics studies the fundamental building blocks of the universe.