National Centre for Particle Physics
Pusat Fizik Zarah Kebangsaan
Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia

 

 

Peristiwa lalu

 

 

Zarah & Daya 2017. Kuala Lumpur, 26 Disember 2017.

 

Hari Keluarga 2018. Kuantan, 7-8 April 2018.

 

National School of Particle Physics 2018 [Sekolah Kebangsaan Fizik Zarah 2018]. Kuala Lumpur, 2018.

 

Iftar 1439 [Sekolah Kebangsaan Fizik Zarah 2018]. PAUM, 22 Mei 2018.